У НАС НОВА АДРЕСА:

WWW.LIBRARY.IF.UA

БЕЗКОШТОВНА БІБЛІОТЕКА ЕКОНОМІСТА 

100 безкоштовних підручників

з економічних предметів:

 

 

Бухгалтерський облік

 Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова

 Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України - Ткаченко

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємства - курс лекцій

 Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності- Левицька

 Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України - Павлюк

 Облік в зовнішньо-економічній діяльності - Бутинець

 Бухгалтерський облік в галузі народного господарства - Левицька

 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - Олійник

 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ( *.doc)

 бухгалтерський облік у банках

 Бухгалтерський облік в торгівлі - Павлюк

 Звітність підприємств - Чебанова

 Управлінський облік - конспект лекцій

 Управлінський облік - Добровський

 Фінансовий облік - Косівчук (формат *.doc)

 Лекції по 1С (*.chm)

 Посібник з бухгалтерського обліку для підприємств комунальної галузі

Економіка

 Економіка підприємств - Покропивний

 Економічний аналіз - лекції

 Економіка зарубіжних країн - Філіпенко

 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - Шамова

 Фінанси підприємств - Поддєрьогін

 Бюджетування результативності - Річардом Ю. Зоді

 Экономический словарь

 ОЕТ - Ніколенко

 Основи економічної теорії - Ніколенко

 Програмно-цільовий метод формування бюджету - Перун

 Системи обробки економічної інформації - Кельдер Т.Л

 Макроекономіка - Небава

 Економічний аналіз - Чумаченко ( скор.варіант)

 Рыночная экономика - Коновальцев

 Трансакційні корпорації - Рокоча

 Основи економічної теорії: політ економічний аспект

 Економіка підприємств- Протопопова

 Державне регулювання економіки - Чистов

 Внутрішньо-економічний механізм підприємства

 Економіка праці - Кельдер

 Економіка підприємства

 Макроекономіка - Небава

 Макроекономіка - Комісарук (*.doc)

 Макроекономіка - Савченко (*.pdf)

 Мікроекономіка - Кулішов (*.pdf)

 Ринок фінансових послуг - Ходаківська

 Міжнародна економіка - ел.конспект лекцій КНЕУ

 Микроэкономика - Седов

 Фінанси - Кириленко

 Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання- Попович П. Я

 Посібник з економічного регулювання природних монополій

 

Страхування

 Словник страхових термінів

 Страхування - Осадець

 Страхування-Шелехов

 

Аудит, ревізія, контроль

 Аудит суб'єктів підприємницької діяльності - Бондаренко

 Аудит-Савченко

 Аудит: курс лекций - Панкратов

 Аудит - Усач

 Аудит у заробіжних країнах - Петрик

 Ревізія і контроль - Романів

 Судово-бухгалтерська експертиза - Мумінова-Савіна

 

Маркетинг, менеджмент, бізнес...

 Бизнес в стиле фанк- Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале

 Загальна концепцiя маркетингу - Савельєв

 Маркетинг - Бронникова

 Инновационный менеджмент - Орлов

 Менеджмент в ЗЕД - Дроздов

 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - Кириченко

 Управління ЗЕД - Кредісов

 Маркетинговая концепция - Шведенко

 Кар'єра менеджера Лі Якокка

 Стратегический маркетинг - Ламбен (рос)

 Словник маркетолога - Вандич

 Управління проектами

 Маркетинг - Примак Т.О.

і це ще не все...

WWW.LIBRARY.IF.UA

Hosted by uCoz